Jak šel táborový čas

2023 - Egypt

2022 - Indiáni

2021 - Námořníci


2020 - Nesměřské olympijské hry


2019 - Rytíři kulatého stolu

Král Artuš, Ginnevra, Lancelot, Merlin, Morgana

Našli jsme meč zaseklí v kameni a pouze ten, který dokázal meč vytáhnout, ten se mohl stát novým nástupcem krále. Naše družiny byli ubytované v královském městě. Sám král a jeho choť nás přivítali na společném plese, kde nás seznámili s úkoly, které nás čekali. Patřili mezi ně zkoušky odvahy, vytrvalosti, znalostí a umění kouzel, výroba zbroje a zbraní. To byla jedna část zkoušek ve druhé části nás čekali hledání prstenu, grálu, koruny, žezla a kopí. Zkoušky byli zapeklité, ale my jsme společnými silami vše našli a králi vrátili, aby mohl korunovat nového krále. který byl vyvolený.


2018 - Mafie Al Capone


2017 - Pevnost Boyard

Úkoly otce Fura a jeho pánu temnot nebyli vůbec jednoduché. Skupinky to neměli vůbec lehké. Nejdříve museli nasbírat 5 klíčů, poté indicie a dle jich určit heslo, aby posléze otevřeli bránu ke kašně se zlatem. Každý ze skupinky musel splnit úkol, který mu byl zadán. Úkoly byli jak silové, tak na čas či myšlení. Utkali se i se samotnými pány temnot. Skupinky byli úspěšné a všem se postupně podařilo nasbírat klíče. Poté se již lišili v počtu nasbíraných indicii, ale všem se podařilo otevřít bránu a zadat správné heslo a nasbírat spoustu zlaťáků. Odměna neminula nikoho ani vedoucí. Ty naopak překvapili děti a přichystali pro ně též indicie, aby si mohli též otevřít bránu k pokladu :o)

Úkoly: sirkové hlavolamy, pexeso, převažovaná, hrátky s dřívky, potápění mince, zatloukání hřebíků, namotávání závaží, balancování s míčkem, lovení klíčů, balancování s míčkem a trefa do koše, překážkový běh s klíčem, houpačka vyvažovaná, lezení a vsunování tyček na žebříku, přetah lanem, přeseknutí lana mečem, hádanky otce Fura 


2016 - Pravěk

Toto léto jsme se vrátili, jak se říká do pravěku :o) Naším hlavním cílem bylo udržet oheň, který byl velmi důležitý pro přežití. Nejdříve, jsme si ho museli donést z nedalekého Medvědího vršku a nesměl nám přitom zhasnout. Pokud by se tak stalo, museli jsme se vrátit zpět na vršek a jít znovu. Dalším úkolem bylo vytvořit pro náčelníka tlupy sošky a modly. Poté přišly na řadu naše schopnosti v běhu, zápase, přesnosti a jiných zkouškách. Stopování zvěře, sběr bylin, střelba z luku, zručnost a píle to vše a spousta dalších úkolů nás čekalo.


2015 - Eliáš Kovář a jeho zlatý poklad

Díky podkladům z katastrálních úřadů jsme dohledali, že v místě tábora kdysi cca okolo 16. stol. stával mlýn a nedaleko odtud byla je a snad bude zlatá žíla. Při hledání zlata jsme našli starou zapečetěnou lahev, ve které byl ukrytý vzkaz v podobě mapy. Ta nás zavedla k nedalekému posedu, kde jsme při hledání zlata našli starou zapečetěnou patronu se vzkazem. Ve vzkazu stálo, že se máme vydat po stopách starého myslivce a hledat tam kde předtím pracoval. To nás zavedlo až do nedaleké Jihlavské ZOO. Zde bylo naším úkolem vyhledat dvě zvířata, která žijí tam kde se poklad ukrývá. Už jsme si mysleli, že budeme u cíle, kdepak ještě výlet do Velkého Meziříčí, kde patron náměstí hlídal další indicii. Po rozluštění jsme věděli kam se vydat dál, až jsme poklad našli i z jeho strážci.


2014 - Dracula

Dopisy od Johnatana nás zavedli až do daleké Transylvánie. Zde místní lidé potvrdili, že zde dochází k nevysvětlitelným úkazům. I do našeho tábora zavítal sám Hrabě Dracula. Nejdříve nakazil všechny přítomné svou kletbou. Naším posláním bylo plnit jeho úkoly, které nás postupně přibližovali jeho místu posledního odpočinku. Jednoduché to nebylo. Rady v dopisech nám vždy sice poradily ale nevedli k vyléčení. Kořenářka radila česnek, mnich svěcenou vodu, učeň vlčí bob až poté profesor Van Helsing poradil, že Draculova krev byla lékem - tři kapky jeho krve k vyléčení.


2013 - Zaklínač Gerald

Učení se temné magie, boje s příšerami, používání meče, známe a pomocné byliny, proti kouzla a mnohé další zkoušky jsme museli tento rok podstoupit abychom se mohli stát zaklínači - tak jako náš učitel GERALD Z RIVIE. On sám by mohl vyprávět nejeden příběh ze svého zajímavého života. Zasvětil nás do tajů ze, kterých už při vyprávění mrazí ale mi jsme se nedali a bojovali až do samého konce. Zacházení s mečem není jednoduchá věc, avšak jsme se nezalekli a nevzdali to. Ulovit a přinést příšeru ze které bylo potřeba kus do lektvaru i to byla jedna ze zkoušek.


2012 - Cesta kolem světa za 14 dní

Tento krát jsme procestovali celý svět :o) 

Od studeného Grónska přes slunnou Itálii, Francii, květy a sýry provoněné Holandsko i východní kontinent jsme navštívili. Všude kam jsme zamířili nás přivítali velmi milí lidé než nás pustili do své země bylo naším úkolem otevřít jejich závoru a splnit všechny úkoly co nám byli zadány a poté nám mohli dát razítko do našeho cestovního pasu a mohli jsme si užívat radovánek dané země.


2011 - Mise Asterixe a Obelixe

Píše se rok 2011 a my se ocitáme v Galské Vesnici.

Místní obyvatelé jsou velice milí a přívětiví mají jedno tajemství a to, že zde s nimi žije staletý druid Panoramix, který mícha lektvar nepřemožitelnosti a pro se César a jeho římští vojáci nemohou do této vesnice dostat. Žije zde dva obránci Asterix malý chlapík s okřídlenou helmicí a jeho nerozlučný parťák Obelix, který když byl malý spadl do kotle s lektvarem, a proto se již nemusí nikdy napít :o)


2010 - Egypt

Píše se rok 800 př. n. l. a Egyptu vládne KLEOPATRA a bohové. 

Nejvyšší Ra, bůh slunce a dárce Nilu, OSIRIS, HATOR, THOT, ANUBIS, CHNUM, BES, SETH a další bohové. Naši archeologové se ocitají právě v této době a dostávají od bohů úkoly. K nim patřilo vytvořit svému bohu chrám nebo svatyni, rozluštit na kamenné desce nápis a najít ztracenou sošku v řece Nilu, jít po skarabeech - najít kusy skládanky - sestavit portrét velkého faraona, ve večerních hodinách najít věci do faraonovy hrobky, donést je tam dřív než se mumie probudila, najit tajemný svitek, postavit pyramidu, pomocí starých metod určit délku, výšku, vytvořit rovinu, udělat kruh. Vsázet chybějící kusy zpět do kamenných destiček se zavázanými oči a mnohá další dobrodružství zažily naši archeologové.


2009 - Piráti

Velký lodivod kapitán pirátu Rico svolal piráty všech moří na ostrov Kounic, aby mohli najít ukrytý poklad. U břehů ostrova kotvila lodivodova loď jménem BLUDNÝ HOLANĎAN. Posádku tvořily naši kapitáni, co nám poté pomáhali a shledáním pokladu. V posádce byla i felčarka pro nově příchozí, kdo by měl mořskou či jinou nemoc kromě opilosti :o) Překvapením byla účast velice známého kapitána Jacka Sparrowa. Lodivod nové piráty rozdělil na posádky a ty poté plnily zkoušky za, které dostávali indicie k pokladu. Mezi první zkouškou bylo vytvořit jsi vlastní loď, pojmenovat jí, sehnat si oblečení, vymyslet si přezdívku a bojový pokřik. 

Nováčci museli ukázat odvahu, rychlost, šikovnost. Orientaci na moři, uzle, morseovku, zdatné plavaní, přepravení raněného, rozdělání ohně a uvaření jsi na něm jednoduché nedáme se. Kymácení lodi, rozbouřené moře to znamená pro piráta stabilitu a rovnováhu zkouška nebyla jednoduchá, ale my se nedali. Aby se piráti na moři ubránili nájezdům jiných musí mít dobrou mušku, a to jsme ukázali v další zkoušce. Po splnění všech těchto zkoušek nás čekal poklad, ale cesta k němu nebyla jednoduchá. Pomocí indicii, které jsme dostali, sestavili a vyluštili pak už stačilo jen kopat. HURÁ ZLATO!!!

Pozn: Děkuji všem, kteří nám pomáhali se stavbou lodi, nejvíce Richardu Šebánkovi za nápad, materiál, sestavení, dovezení a rozebrání lodě.

Loď jsme zakrytovali neboli zakryli plachtou a děti poté spali na palubě i v podpalubí.


2008 - Hvězdná brána SGC

Při vykopávkách v Egyptě jsme našli dva půlkruhy se znaky a další dřevěné věci co si jako podstavce. Vypadalo to jako hieroglyfy, ale po dalším ohledání se ukázalo, že jde, o jaké si symboly. Po převezení objektu do naší základy jsme zjistili, že půlkruhy do sebe zapadají a dají se postavit do nalezeného dřevěného podstavce. Náš egyptolog Daniel, dlouho dobu přemýšlel, co symboly znamenají až jednou přišel na to, že zadáním 7 symbolu se brána dá do pohybu a vytvoří se v otvoru vodní hladina. Na průzkum, co je za vodní hladinou byla vyslána sonda, která nám ukázala jiný svět a vlastně celou galaxii. Půlkruh byl pojmenován HVĚZDNÁ BRÁNA. 

Naše základna měla málo týmů, a proto generál povolal do služby další týmy, které měli pomocí svých misí získat dalších 7 symbolů pro zničení velkého Replikátora. Mezi mise patřilo vyjednat mírovou smlouvu a získat od přátel náladách, navázat kontakt s novou rasou nebo civilizací na nové planetě, projít těžkým výcvikem, mezi symboly najít ty správné, vyluštit utajenou zprávu. Nejtěžším úkolem pro týmy bylo najít tu správnou kombinaci 7 symbolu. Týmy byli velice šikovné a hodně se naučily a když došlo ke střetu s Replikátorem, který napadl naši základnu a uvěznil všechny na základně uspěly. Zadali správnou adresu a Replikátora zničily.

Podívejte se na fotky z tábora brána byla funkční. Zadáním symbolu na ovládacím panelu se rozsvítily světla na bráně. Pomocí počítače byla možná tedy i zvuková stopa. Děti po prvním shlédnutí a spuštění se ptali, jestli opravdu musí procházet. :o)

Pozn.: Velice děkuji všem, co se podíleli na stavbě brány, sestavení, dopravení i odvezení. Nejvíce Bohouši Smítkovi, který tomu věnoval všechen svůj volný čas, ale musím na něj prozradit, že jsi to užíval, protože Hvězdnou Bránu žere :o)


2007 - Kouzelný lektvar

Kouzelnický svět je tajemný a veliký, proto jsme se zde sjeli. Velký Mág uznal, že nadešel čas opět povolat nové učně a prozkoušet je v různých zkouškách. Učňové byli rozděleny do 7 kruhů, každému kruhu byl přidělen mág, který kruhu pomáhal. Hned po rozdělení měli kruhy malý úkol najít svatyni Velkého Mága, který jim předal tajemný pergamen psaný Andělskou abecedou. Úkolem kruhů bylo zvládnout zkoušky a za splnění dostali mince a kusy abecedy pro rozluštění.


1.zkouška byla vytvořit si obřadní místo kde se kruh scházel a nikdo jiní kromě členů o něm nevěděl.

2.zkouškou bylo udělat si oděv (který, mágovi dodával sílu a chránil ho), různé amulety, škapulíře, hůlky, runy, taroty a jiné pomůcky pro magii.

3.zkouškou bylo projít nočním lesem a splnit různé úkoly na jejím konci dostali kruhy pergamen s kouzelným písmem.

4.zkouška byla rozluštit tajemný pergamen a podle jeho daného návodu uvařit lektvar. Pokud kruhu chyběla nějaká ingredience mohli si je kruhy dokoupit u lichváře.

5.zkouška byla velice zapeklitá kruhy museli po lese pochytat zlé démony a dostat od nich mince (takže si dokážete představit, jak to v lese vypadalo samá kouzla)

6.zkouška - zkouška ohně. Kruhy museli na loďkách dojet na určené místo kde vyzvedli svíčku, aniž by zhasla museli jí

dopravit na místo kde zní zapálily oheň. Pokud svíčka zhasla na určeném místě jim byla opět zapálena.

7.zkouška byla poslední. Zde kruhy měli za úkol najít v lese nejdříve čarodějky a poté šamana. Od čarodějek dostali mince za, které u šamana dokoupili poslední chybějící kusy abecedy.

Pokud kruhy splnily všechny tyto zkoušky obdrželi postupně celou abecedu a mohli přeložit tajemný pergamen.

Pergamen je zavedl na místo kde na ně již čekal Velký Mág s kouzelným lektvarem, kterého se každý učeň napil a stal se mágem, vílou nebo skřítkem. Každý si odnesl zaslouženou cenu za svoje úsilí.


2006 - Rytíři

Tento rok se po příjezdu mnoho nedělo, pouze jsme se na nástupu přivítali a představili si novou tvář Zuzku. Ovšem hned jak se začalo stmívat opouštěli děti tábor a vyráželi podle instrukcí do lesa. Cesta byla osvícena loučemi a na jejím konci čekalo takové malé (190 cm vysoké) překvapení v podobě "Posledního rytíře řádu Templářského." Ten příchozím skupinkám poodhalil přísně střežené tajemství.

Tajemství O SVATÉM GRÁLU.

A tím byla odstartována další celotáborová hra. Na úvodní rozjezd jsme zařadili lehké úkoly, jako vlastnoruční výroba oděvů, a i výroba koní se ukázala jako velmi zábavná. Jistou tradicí se stal hon dětských skupin na vedoucí jednou představující rytíře jiných království jindy loupeživé lapky. Takové hry mají vždy zaručený úspěch. Další úspěch slavil vodní úkol, kdy děti měly předvést své umění plavby na pramici. Bohužel zábavné to bylo jen pro vedoucí, neboť plavba některých skupin připomínala spíše tanec svatého Víta nežli plavbu. O některé děti, zvláště staršího ročníku, se pokoušeli mrákoty a hlavního vedoucího málem odvezli, neboť se snažil poradit a pomoci ovšem po marných pokusech to hrdě vzdal. Jak čas běžel jednotlivé skupiny šli cestou Svatého grálu, postupovali na společenském žebříčku od poutníků až po praporečníky a jednotlivá vodítka jim naznačovala, kde by asi mohl být grál ukryt. Žádná z cest není jednoduchá, ale to co naše ratolesti čekalo bylo vážně dost těžké, ale hlavně daleké . Co dodat zvládli to s grácií sobě vlastní a byli po zásluze odměněni samotným rytířem Templu (který na tom byl nakonec nejhůř těžká zbroj a úmorná vedra vykonala své o:)

Ke konci tábora, kdy si všichni vysloužili rytířské ostruhy, pobavili se na královském plese, utratily všechen majetek na trzích, se lze jen domnívat a spekulovat o tom, zda jsou naši mladí rytíři vážně nesmrtelní poté co se napili ze svatého grálu a nebo se vrátí příští rok zpět pobavit se a užívat třeba i posledních prázdnin.


2005 - Lovci pokladů

"VÍTEJTE V OSADĚ SIERA LEONE"

Psal se rok 1918, když zde našel první diamanty muž jménem Daniel Wolf. Expedici vedl do těchto končin. Podařilo se mu tento kout země prozkoumat a zmapovat, než odsud odjel zpět do své vlasti. Vrátil se sem ještě několikrát i s přáteli prospektory. Stavěli zde tuto osadu. Z poslední výpravy se již nikdy nevrátil. Našli ho jeho přátelé, kteří sem s ním přišli, pochovali ho v lese a na místě postavili kříž. Jediné, co se našlo po Danielovi byl jeho deník, ale notně poškozen. Některé stránky se podařilo zachránit. Tyto stránky jsme obdrželi od starousedlíků.

Teď je tu Vaše výprava, která bude mít za úkol najít Danielova diamantová pole. Jediné vodítko Vám bude právě Wolfův deník. Vím jistě že to nebude jednoduché, neboť ve zdejších lesích žije spousty divoké zvěře a pohybují se zde bandy divokých dobrodruhů. Ti jsou však zákeřní a lstiví, proto se spojte do expedic a společnými silami jistě dosáhnete úspěchu. Jen podle názvu bylo všem jasné, že o zábavu a dobrodružství nebude nouze.

Hry střídalo koupání a zábava při hrách. A jak plynul čas celotáborová hra nabírala ty správné otáčky, skupinkám se plnily jejich trezory táborovými penězi, přičemž museli čelit záludnostem ze stran potulných žebráků - dobrodruhů a jiných živlů. Přes všechny tyto nástrahy všichni zdárně došli cíle a těžba diamantů, ač byla náročná a vysilující přinesla své ovoce v podobě diamantů, které ochotně a s velkým úspěchem odkupovala naše banka. Lovci tak vydělaly slušné sumy peněz, které roztočily v naší jedinečné pouti, a tak nakonec v naších očích vyhráli všichni.

Ale času se nedá poručit a přišel čas na vyhodnocení úklidu, rozdání dortů sladká to odměna za každodenní dřinu donutit sruby k tomu, aby čisté byly, závěrečná diskotéka s nevídaným překvapením v podobě pečeného selátka. A potom již smutné loučení, poslední pusy a nezbytná výměna telefonních čísel. Čtrnáct dní uteklo jak voda, ale za rok se zas sejdeme a zase bude dobře.


2004 - Mafiáni

Městečko Palermo, v němž operuje je ovšem příliš veliké, a proto Veliký Al vytvoří z jednotlivých rodinných klanů samostatné gangy, které budou operovat na jednotlivých teritoriích. Výcvik gangů proběhne v několika fázích.

1.FÁZE

Každý gangster z rodiny musel projít trasu různých překážek se zavázanýma očima. Vždy naváděl jeden z rodiny, ale bez pomocí slov. Mohl použít jen zvuky, tleskání, citoslovce apod.

2.FÁZE

Gangy museli vyluštit tajnou zprávu, objevit místo, kde se nacházela stopa k vysoce utajovanému informátorovi. Toho pak museli najít a získat od něj velice důležitou informaci.

3.FÁZE

Aby mafie mohla fungovat potřebuje svoje operace financovat. Výborným prostředkem je hazard. Rodiny, které úspěšně dokončily druhou fázi výcviku nemuseli mít strach, že by se včas nedozvěděli o chystaném mafiánském kasinu. Každý člen obdržel 20 dolarů a už záleželo jen na jeho hráčském štěstí. Gangsteři prosázeli, co mohli a jen pár z nich opouštělo kasino se ziskem.

4.FÁZE

Jednotlivé rodiny měly za úkol projít trasu, a to za pomoci buzoly. Cestou byla kontrolní stanoviště, kde gangsteři plnili různé úkoly. Velký Al si tak prověřil, zda jsou gangsteři schopni postavit oheň, přivázat oběť, vystopovat zvěř, najít léčivou rostlinu apod.

5.FÁZE

Tato fáze výcviku probíhá v noci. Jedna rodina se na chvíli proměnila v policii a rozmístila se v teritoriu. Druhá rodina měla za úkol nepozorovaně projít územím a shromáždit se na určeném místě. Tam odevzdaly zbylé životy (každý měl dva) a role se obrátily.

6.FÁZE

Každý gangster musel projít vytyčenou trasu, po které byly rozmístěny otázky, na které měl odpovědět. Cílem bylo zjistit jaké mají gangsteři všeobecné znalosti. Tímto byl výcvik hotov a mafiánská rodina se opět velice rozrostla Velký Al byl spokojen a policie neměla šanci.


2003 - Kmen velkého Inky

Tento rok byl Kovací Hamr územím Velkého Inky. Velký Inka vyhlásil hry nebo spíše zkoušky, kterých se účastnili indiáni z širokého okolí. Sešlo se zde mnoho kmenů např. Apačové, Májové, Chichimekové, Siuxové apod. Všichni indiáni zde bojovali o členství v rodině Velkého Inky. Ale členy rodiny velkého náčelníka se mohli stát pouze ti nejlepší. Každý indián bojoval sám za sebe. Celkem bylo 8 zkoušek. Velký Inka zkoušel naši zručnost, sílu, důvtip, ale také naši mlčenlivost a zachování ticha. Ti nejlepší se nakonec stali součástí rodiny Velkého Inky, a ti ostatní? Pro ně tu čekala mimo jiné i sladká odměna.


2002 - Za pokladem osadníků

Do osady Kovací Hamr se letos sjeli kovbojové z celého světa, aby hledali zakopaný poklad. Naším jediným posláním není jen poklad, ale také záchrana bloudících duší původních osadníků. Všichni jsme na začátku dostali mapu osady a jejího okolí, a do té jsme museli zakreslovat všechny indicie, které jsme získávali plněním úkolů od duchů osady. Připravili si pro nás hodně nástrah a překvapení, ale my je všechny překonali a získali tak všechny potřebné indicie. Po pečlivém zakreslení do mapy jsme nakonec objevili místo, kde byl poklad zakopán a po jeho vykopání jsme si ho všichni spravedlivě rozdělili.